घातली रांगोळी GHATALI RANGOLI

घातली रांगोळी गुलालाची,

स्वारी आली गणरायाचा || धृ ||

दुर्वा पुष्प बहु प्रिय माळा,

हार रत्नाचा शोभला …. || १ ||

नैवेघ मोदकाचा केला,

प्रसाद वाटुनी काला केला || २ ||

दास म्हणे श्री गणराया,

मस्तक हे तुमच्या पाया… || ३ ||


Singer -अनुराधा पौडवाल  ANURADHA PAUDAWAL

No comments:

Post a Comment