ओळखली मी आपुल्या OLAKHALI MI AAPULYA

ओळखली मी आपुल्या मनिंची ही भावना

मजसम सहचरी तुम्हा हवी ना!

मधुर प्रीतिचा अनुभव घ्याया

ओढ लागली ही मनिं आपुल्या

धीर धरा परि त्या शुभसमयाला

सुखविण्या जीवना!


Lyrics -जी. के. दातार G.K. DATAR
Music -श्रीधर पार्सेकर SHRIDHAR PARSEKAR
Singer -सरस्वतीबाई राणे SARASWATIBAI RANE

No comments:

Post a Comment