आला होळीचा सण लय भारी Aala Holicha San Lai Bhaariलय लय लय लय भारी मस्तीची पिचकारी
जोडीला गुल्लाल रे
भीड़ भाड़ सोडून
बेभान होऊन
धिंगाना घालुया रे
ये भांगेच्या तारेत
रंगाच्या धारेत
राडा चल घालुया
आला होळीचा सण लय भारी
चल नाचुया
आला होळीचा सण लय भारी
चल नाचुया,
आज पीरतिच्या रंगाची ही चडली या नशा
आला होळीचा सण लय भारी
चल नाचुया,
हो हो हो. . . . . .
चालून आली आज वरसान संधी
तशात भांगेची चडली या धुंदी
चिंब होऊया रंगात रंगु ये ये ये ये
हे जा रे जा  तु शोधु नको तू  बहाना
फुकट साधु नको रे निशाना
नको छेडू तू सर्वा दमान घे घे घे घे
हो होळीच्या निमितान घालुया थैमान
मोकाट हे राण सार अताहा
ये भांगेच्या तारेत
रंगाच्या धारेत
राडा चल घालुया
आला होळीचा सण लय भारी
चल नाचुया
आला होळीचा सण लय भारी
चल नाचुया,

ओ तुझा हा बिल्लोरी नखरा नशीला
सोडु कसा सांग मौका रसीला
आज जोडीन करूया  कल्ला तू ये तू ये तू ये
ये फितूर झाले हे फंडे पुराने
रूपाचे माझा रे छप्पन दीवाने
गिरकी घेऊनी मी दुनिया खिशात रे
ओ नजरेच हे बाण सोडून बेफ़ाम
झालोय  हैरान येड़ा पिसा हा हा
ये भांगेच्या तारेत
रंगाच्या धारेत
राडा चल घालुया
आला होळीचा सण लय भारी
चल नाचुया
आला होळीचा सण लय भारी
चल नाचुया
आज पीरतिच्या रंगाची  ही चडली या
नशा. . . . .
आला होळीचा सण लय भारी
चल नाचुया
आला होळीचा सण लय भारी
चल नाचुया
हे लय भारी . . . . . Lyrics -गुरु ठाकुर GURU THAKUR
Music -अजय अतुल  AJAY ATUL
Singer -स्वप्निल बांदोडकर  SWAPNIL BANDODKAR
Movie / Natak / Album -लय भारी LAY BHARI 

No comments:

Post a Comment