माझे तुझे MAZE TUZEमाझे तुझे नाते हवेसे जे मला
अनोळखी झाले रे  कसे ते तुला
ते ओठावर मोहरणारे
नजरेतून सारे कळणारे
ते स्पर्शामधले सुख सारे मला पुन्हा दे ना

रोमरोमातून फुलणारे
मन आतुर आतुर करणारे
ते रेशीम  रेशीम क्षण सारे मला पुन्हा दे ना
नको ना रे अबोला हा
तू एकदा मला
समजून घेशील ना
परतून येशील ना
तुझ्याविना रे जगू मी कशी ते सांग ना
समजून घेशील ना
परतून येशील ना

का फिरू सांग मागे
सांग या गुंतण्याला कोणते नाव देऊ
का फिरू सांग मागे
सांग या गुंतण्याला कोणते नाव देऊ
बैचैन जीवाला करणारे 
एकाकी कणकण झुरणारे
तू सांग हवेसे क्षण सारे तुला
पुन्हा ते का  ?

नको ना रे अबोला हा
तू एकदा मला
समजून घेशील ना
परतून येशील ना
तुझ्याविना रे जगू मी कशी ते सांग ना
समजून घेशील ना
परतून येशील नाLyrics -गुरु ठाकुर GURU THAKUR
Singer -अविनाश विश्वजीत AVINASH VISHVJIT
Movie -इश्क़ वाला लव ISHQ WALA LOVE

No comments:

Post a Comment