हॅलो कशी आहेस तू HALLO KASHI AAHES TUहजारो माणसे अनोळखी चेहऱ्यांची इथे
वेडा मी शोधतो दिसशील का मला तू कुठे
तुझ्याविना हे सारे वैराण रिते रिते
तुझ्याविना हे जिणे आता नकोसे वाटे
जस्ट वन थॉट हॅव ऑन माय माइंड
हॅलो कशी आहेस तू
अल्लड वारा जशी रुणझुणती धून जशी
हॅलो कशी आहेस तू
सळसळत्या रानातल्या फुलाचा गंध जशी
हॅलो कशी आहेस तू

चहूकडे तुझ्या आठवांचे कवडसे
क्षण इथे आपण जगलो ते वेडे पिसे
तुझ्या रंगात साऱ्या रंगून गेलो होतो
मिठीत रेशमाच्या गुंतून गेलो होतो
यु हॅव बीन ऑलवेज ऑन माय माइंड
हॅलो कशी आहेस तू
अल्लड वारा जशी रुणझुणती धून जशी
हॅलो कशी आहेस तू

आता ना वाटे जगावेसे मला
कुठे वाळवंटात शोधू मी तुला
आता ना सोसे दुरावा हा तुझा
नसे अर्थ जगण्यास वाटे ही सजा
इंद्रधनुष्य।परि विरुन गेलीस तू
मोकळे आभाळ हे हातात सोडूनी तू
यु हॅव बीन ऑलवेज ऑन माय माइंड
हॅलो कशी आहेस तू
अल्लड वारा जशी रुणझुणती धून जशी
हॅलो कशी आहेस तू
कशी आहेस तू
सळसळत्या रानातल्या फुलाचा गंध जशी
हॅलो कशी आहेस तू
हॅलो कशी आहेस तू
कशी आहेस तू
हॅलो कशी आहेस तू
कशी आहेस तू

Lyrics -श्रीरंग गोडबोले SHRIRANG GODABOLE
Music -अविनाश  विश्वजीत AVINASH VISHVJIT
Movie / Natak / Album -इश्क़ वाला लव ISHQ WALA LOVE

No comments:

Post a Comment