जीव गुंतला तुझ्यात JIV GUNTALA TUZYAT



इश्क हो गया
मुझे पता है
तुझको भी हो गया है ना
जीव गुंतला तुझ्यात
तूच तू तनामनात
सोडवू कसा तू सांग ना
तुझेच स्पर्श मलमली
तुझ्यातुझ्याच चाहुली
ही ओढ सारखी तुझीतुझीच का

जीव गुंतला तुझ्यात
तूच तू तनामनात
सोडवू कसा तू सांग ना
तुझेच स्पर्श मलमली
तुझ्यातुझ्याच चाहुली
ही ओढ सारखी तुझीतुझीच का

मुकेच होती शब्द सारे
मुक्यामुक्याच भावना
समोर तू अजून की रे
पुन्हा तुझा आभास हा
जिथे न तू तिथेही
कुठून सांग येई
तो गंध त्या तुझ्या मिठितला
उधान हे  सुखाचे
की खेळ या मनाचे
सतावती मला तुझ्याविना
जीव गुंतला तुझ्यात

तूच तू तनामनात
सोडवू कसा तू सांग ना
तुझेच स्पर्श मलमली
तुझ्यातुझ्याच चाहुली
ही ओढ सारखी तुझीतुझीच का

मिटून पापण्या मी पाहते ते तुला
सुखावते मनी जरा  जरा
जिथे न तू तिथेही
तुझ्या सुरात साद देई एकांत वेडा
ताल बावरया स्पंदनाचा
ऐकू येत असे सारखा
काय मागने या क्षणाचे
सांग ना सांग ना सांग ना

जीव गुंतला तुझ्यात
तूच तू तनामनात
सोडवू कसा तू सांग ना
तुझेच स्पर्श मलमली
तुझ्यातुझ्याच चाहुली
ही ओढ सारखी तुझीतुझीच का  


Lyrics -GURU THAKUR गुरु ठाकुर
Music -SAGAR MADHUR सागर मधुर
Singer -SWAPNIL BANDODKAR,BELA SHENDE स्वप्निल बांदोडकर ,बेला शेंडे
Movie / Natak / Album -ISHAQ WALA LOVE इश्क वाला लव

No comments:

Post a Comment