आवडे हे रूपगोजिरे AAWADE HE RUPGOJIRE

आवडे हे रूपगोजिरे सगुन

पाहता लोचन सुखावले

आता दृष्टिपुढे ऐसाची तू राहे

जो मी तुज पाहे वेळोवेळा

लांचावले मन लागलीसे गोडी

ते जिवे न सोडी ऐसे झाले

तुका म्हणे आम्ही मागावे लड़ीवाळी  

पुरवावी आळी मायबाप


Lyrics -संत तुकाराम SANT TUKARAM

No comments:

Post a Comment