आता मानभाव झालो AATA MANABHAV JHALO

आता मानभाव झालो भिक्षा वाढा बाई भिक्षा वाढा बाई

मुळीचाची मानभाव वस्त्रे काळी केली

कोरके मागून झोळी भरली उलटी काठी धरली

सोन्यारुप्याचे देव आम्ही मोडुनिया खाऊ

शेद्रांचे देव आम्ही दृष्टि न पाहू

एका जनार्दनी मानभाव झाला

झोळीवरती झोळी ठेवूनी गडबडगुंण्डा  केला

Lyrics -संत तुकाराम SANT TUKARAM

No comments:

Post a Comment