सर सुखाची श्रावणी SAR SUKHACHI SHRAWANIथांब ना तू कळु दे थांब ना

गुणगुणावे गीत वाटे, शब्द मिळू दे थांब ना
हूल कि चाहूल तू इतके कळू दे थांब ना
गुंतलेला श्वास हा सोडवू दे थांब ना
तोल माझा सावरू दे थांब ना

गुणगुणावे गीत वाटे, शब्द मिळू दे थांब ना
हूल कि चाहूल तू इतके कळू दे थांब ना
गुंतलेला श्वास हा सोडवू दे थांब ना
तोल माझा सावरू दे थांब ना
सर सुखाची श्रावणी की नाचरा वळीव हा
गुंतण्या आतुर फिरुनी आज वेडा जीव हा ।।
ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ 

सापडाया लागले मी ज्या क्षणी माझी मला
नेमका वळणावरी त्या जीव हा भांबावला
खेळ हा तर कालचा…खेळ हा तर कालचा… पण आज का वाटे नवा
कालचा हा खेळ बघ वाटे नवा ।।

सर सुखाची श्रावणी की नाचरा वळीव हा
गुंतण्या आतुर फिरुनी आज वेडा जीव हा ।।

बावऱ्या माझ्या मनाचे उलगडेना वागणे
उसवणे होते खरे की हे नव्याने गुंतणे
वाटतो आता…वाटतो आता…उन्हाच्या उंबऱ्याशी चांदवा
उंबऱ्यापाशी उन्हाच्या चांदवा ।।

सर सुखाची श्रावणी की नाचरा वळीव हा
गुंतण्या आतुर फिरुनी आज वेडा जीव हा ।।

सर सुखाची श्रावणी की नाचरा वळीव हा
गुंतण्या आतुर फिरुनी आज वेडा जीव हा ।।

Lyrics-गुरु ठाकुर GURU THAKUR
Music-निलेश मोहरीर NILESH MOHARIR
Singer -अभिजीत सावंत ,बेला शेंडे, ABHIJIT SAWANT, BELA SHENDE
Movie / Natak / Album -मंगलाष्टक वन्स  मोअर MANGALASHTAK ONCE MORE

No comments:

Post a Comment