'सा' सागर उसळे कैसा " SA" SAGAR USALE KAISA

शुभारंभ करू सारे आपण
मिळुनी घेऊ संगीत शिक्षण

सुरू कशाने होते शिक्षण ?
ग म भ न

संगीताचा आरंभ कसा ?
संगीताचा आरंभ असा

सा रे ग म प ध नि सा

सा.. सा.. सा..
सागर करितो आवाज कैसा?
सागरास त्या येता भरती,
बुडुनी जाती पार किनारे.
चढत्या लाटांवरी तरंगत,
गलबत चाले घेउनी वेग.
गर्जत वाढी सिंधू दुर्गम,
मनुष्य करतो संगर अंतीम.
पडाव येती इवले झप झप,
तोडीत पाणी लाटा सप सप.
धरणी गाठी माणूस सावध,
ना तर सागर करता पारध.
नीलमण्यांच्या सुरसावाणी,
उसंबळे वर पाणी पाणी.
सारे सारे सरे शेवटी,
भरती नंतर पुन्हा ओहोटी.

सा रे ग म प ध नि सां रें सां नि ध प म ग रे सा

'सा' सागर उसळे कैसा
'रे' रेती बुडवी किनारे
'ग' गलबत चाले लगबग
'म' मनुष्य वादळी दुर्गम
'प' पडाव येती झप झप
'ध' धरणी गाठी सावध
'नी' निळ्या सागरी पोहुनी
सात स्वरांची ही कहाणी !

सागर.. सा
रेती.. रे
गलबत.. ग
मनुष्य.. म
पडाव.. प
धरणी.. ध
नीलम.. नी
सात स्वरांची ही कहाणी

गमप गमप निधपमपधनिसां

अचूक स्वरांवर गाता अक्षर
जन्मा येते गीत मनोहर

सारेगमपधनिसापसा

Lyrics -ग. दि. माडगूळकर G.D.MADAGLAKAR
Music -दत्ता डावजेकरDATTA DAVAJEKAR
Singer -आशा भोसले AASHA BHOSALE
Movie / Natak / Album -काका मला वाचवा KAKA MALA VACHAWA

No comments:

Post a Comment