गेलीस सोडुनी का GELIS SODUNI KA

गेलीस सोडुनी का दाक्षायणी शिवांगी ?

अमरत्व शाप आहे मजसी तुझ्या वियोगी

देवी तुझ्याविना मी देहा धरू कशाला ?

नारीविना जगी ना सामर्थ्य पौरुषाला

अर्धांग भस्म झाले, अर्धाच मी, अभागी

अमरत्व शाप आहे मजसी तुझ्या वियोगी

विसरू कसा सखे मी आनंद भोगलेला ?

घर शैल कंदरीचे गिरीशीर्ष चंद्रशाला

संसार सौख्यदायी सहवास सप्तरंगी

अमरत्व शाप आहे मजसी तुझ्या वियोगी

Lyrics -ग. दि. माडगूळकर G.D. MADAGULAKAR
Music -यशवंत देव YASHAWANT
Singer -सुधीर फडके SUDHIR FADAKE
Movie / Natak / Album - 'शिवपार्वती' SHIVPARWATI

No comments:

Post a Comment