EKAVAR PANKHAWARUNI FIRO

एकवार पंखावरूनी फिरो तुझा हात
शेवटचे घरटे माझे तुझ्या अंगणात

धरेवरी अवघ्या फिरलो, निळ्या अंतराळी शिरलो
कधी उन्हामध्ये न्हालो, कधी चांदण्यात

वने, माळराने, राई, ठायी ठायी केले स्नेही
तुझ्यविना नव्हते कोणी आत अंतरात

फुलारून पंखे कोणी तुझ्यापुढे नाचे राणी
तुझ्या मनगटी ही बसले कुणी भाग्यवंत

मुका बावरा मी भोळा, पडेन का तुझिया डोळा
मलिनपणे कैसा येऊ तुझ्या मंदिरात


Lyrics - ग. दि. माडगुळकर G.D .MADAGULAKAR
Music -वसंत पवार VASANT PAWAR
Singer -सुधीर फडके SUDHIR FADAKE
Movie / Natak / Album -वरदक्षिणा - १९६२ VARADAKSHINA 1962

No comments:

Post a Comment