राधा राधा RADHA RADHAराधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा
राधा राधा राधा माझी राधा कुठं  गेली बघा 
राधा राधा राधा माझी राधा कुठं  गेली बघा 

चंद्रावाणी मुखड़ा तिचा  जीव झालाय आधाआधा
राधा राधा राधा माझी राधा कुठं  गेली बघा 
राधा राधा राधा माझी राधा कुठं  गेली बघा 

चंद्रावाणी मुखड़ा तिचा  जीव झालाय आधाआधा
राधा राधा राधा माझी राधा कुठं  गेली बघा 
राधा राधा राधा राधा राधा  राधा

घटं जणू पिळलयं ,डाळीबाचं दान    
मोठं मोठं डोळ जशी करदळीची पान
घटं जणू पिळलयं ,डाळीबाचं दान    
मोठं मोठं डोळ जशी करदळीची पान
कपाळीच्या शालुला लावी बटांचा भारी कशी दा 
राधा राधा राधा माझी राधा कुठं  गेली बघा
राधा राधा राधा माझी राधा कुठं  गेली बघा

चंद्रावाणी मुखड़ा तिचा  जीव झालाय आधाआधा
राधा राधा राधा माझी राधा कुठं  गेली बघा 
राधा राधा राधा माझी राधा कुठं  गेली बघा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा

कुणी तरी सांगा तिला अशी रुसू नको बाई
किसनाला या तिच्यावीणा  कुणी सुधा नाही
कुणी तरी सांगा तिला अशी रुसू नको बाई
किसनाला या तिच्यावीणा  कुणी सुधा नाही
गोपिकांचा नाद सोडून कान्हा झालाय सीधा साधा

राधा राधा राधा माझी राधा कुठं  गेली बघा 
राधा राधा राधा माझी राधा कुठं  गेली बघा 
चंद्रावाणी मुखड़ा तिचा  जीव झालाय आधाआधा 
राधा राधा राधा माझी राधा कुठं  गेली बघा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा

राधा राधा राधा माझी राधा कुठं  गेली बघा 
राधा राधा राधा माझी राधा कुठं  गेली बघा 
चंद्रावाणी मुखड़ा तिचा  जीव झालाय आधाआधा 
चंद्रावाणी मुखड़ा तिचा  जीव झालाय आधाआधा
राधा राधा राधा माझी राधा कुठं  गेली बघा 
राधा राधा राधा माझी राधा कुठं  गेली बघा
राधा राधा राधा माझी राधा कुठं  गेली बघा 

Lyrics -अवधूत गुप्ते  AVADHOOT GUPTE
Singer -स्वप्निल बांदोडकर  SWAPNIL BANDODAKAR
Album - तुला पाहिले TULA PAHILE

No comments:

Post a Comment