पानझड PANZAD

याही वर्षी पानझड झालीच !
झाडं कशी ओकीबोकी दिसतात नाही !
काळयाशार मेघाला चोच घासत बसणाऱ्या चातकासारखी !
काहीही असो... याही वर्षी पानझड झालीच !

नको वाटते नाही पानझड ! झाडं कशी विद्रूप दिसतात !
लाल पिवळी बावरी फुलं... उगीचंच निखळतात !
पानाफांद्यांचं मेतकूट कसं बरं एका दिवसात फिस्कंटलं?
डवरलेलं मोहक झाड घरटयासकट विस्कंटलं !!

झाडंही उपवास करत असावं !
नसेल, तर निदान तसं दाखवंत तरी असावं !
उगाच का ना हुक्की येते त्याला कफल्लक होण्याची?
का देऊन देऊन दमलेल्या त्याला गरज वाटते थांबण्याची!
धरणीच्या गर्भातून शोषून शोषून ते उत्तर शोधंतच असणार...
आभाळाकडे एकटक बघत हताश मुकाट बसणार !
त्यालाही शिसारी येत असावी... घेणाऱ्याच्या हातांची !
हपापलेल्या, भुकाळलेल्या अस्ताव्यस्त गरजांची !!

मुकं बिचारं निष्पर्ण झाड !!
झडलं असेल वर्षातून कधीतरी...
त्याला तेवढीही मुभा द्यायची नाही?
झाडासारखंच झाड बिचारं... पानंही पानांसारखीच !
सख्य असो वैर असो, "पानझड" आलीच !

Lyrics -प्राजक्ता गव्हाणे PRAJAKTA GAVHANE
Music -तेजस चव्हाण TEJAS CHAVHAN
Singer -डॉ. अमोल कोल्हे  DR. AMOL KOLHE
Movie / Natak / Album -कण्हेरीची फुले (२०१२) KANHERICHI FULE 

No comments:

Post a Comment