पक्षिणी प्रभाती PAKSHINI PRABHATIपक्षिणी प्रभाती चारियासी जाये
पक्षिणी प्रभाती चारियासी जाये
पिलू वाट पाहे उपवासी
पिलू वाट पाहे उपवासी
पक्षिणी प्रभाती चारियासी जाये
पक्षिणी प्रभाती चारियासी जाये

तैसे माझे मन धरी वो तुझी आस
तैसे माझे मन धरी वो तुझी आस
चरण रात्रंदिवस चिंतीतसे
चरण रात्रंदिवस चिंतीतसे
पक्षिणी प्रभाती चारियासी जाये
पक्षिणी प्रभाती चारियासी जाये

तान्हे वत्स घरी बांधिलेसे देवा
तान्हे वत्स घरी बांधिलेसे देवा
तान्हे वत्स घरी बांधिलेसे देवा
त्या हृदयी धावा माऊलीचा
त्या हृदयी धावा माऊलीचा
पक्षिणी प्रभाती चारियासी जाये
पक्षिणी प्रभाती चारियासी जाये

नामा म्हणे देवा तू माझा सोयरा
नामा म्हणे देवा तू माझा सोयरा
झणी मज अव्हेरा अनाथनाथा
झणी मज अव्हेरा अनाथनाथा
पक्षिणी प्रभाती चारियासी जाये
पक्षिणी प्रभाती चारियासी जाये

पक्षिणी प्रभाती चारियासी जाये
पक्षिणी प्रभाती चारियासी जाये
पिलू वाट पाहे उपवासी
पिलू वाट पाहे उपवासी
पक्षिणी प्रभाती चारियासी जाये
पक्षिणी प्रभाती चारियासी जाये
पक्षिणी प्रभाती चारियासी जाये
पक्षिणी प्रभाती चारियासी जाये
Music -यशवंत देव YASHAWANT DEV
Singer -सुमन कल्याणपूर SUMAN KALYANPUR
Movie / Natak / Album -भावगीत BHAVGEET

No comments:

Post a Comment