निंबोणीच्या झाडामागे NIMBONIACHYA ZADAMAGEनिंबोणीच्या झाडामागे चंद्र झोपला गं बाई


निंबोणीच्या झाडामागे चंद्र झोपला गं बाई
आज माझ्या पाडसाला झोप का गं येत नाही
निंबोणीच्या झाडामागे चंद्र झोपला गं बाई


निंबोणीच्या झाडामागे चंद्र झोपला गं बाई

गाय झोपली गोठयात, घरटयात चिऊताई
गाय झोपली गोठयात, घरटयात चिऊताई
परसात वेलीवर झोपल्या गं जाई जुई
मिट पाकळ्या डोळ्यांच्या
मिट पाकळ्या डोळ्यांच्या, गाते तुला मी अंगाई
आज माझ्या पाडसाला झोप का गं येत नाही
निंबोणीच्या झाडामागे चंद्र झोपला गं बाईदेवकी नसे मी बाळा, भाग्य यशोदेचे भाळी
देवकी नसे मी बाळा, भाग्य यशोदेचे भाळी
तुझे दुःख घेण्यासाठी, केली पदराची झोळी
जगावेगळी ही ममता,
जगावेगळी ही ममता, जगावेगळी अंगाई
आज माझ्या पाडसाला झोप का गं येत नाही
निंबोणीच्या झाडामागे चंद्र झोपला गं बाई


निंबोणीच्या झाडामागे चंद्र झोपला गं बाई

Singer -सुमन कल्याणपुरकर
Movie / Natak / Album -बाळा गाऊ कशी अंगाई 

No comments:

Post a Comment