आला होळीचा रे सण AALA HOLICHA SANआला होळीचा रे सण
नाचू गाऊ आनंदान
आला होळीचा रे सण
नाचू गाऊ आनंदान
करू रंगाची उधळण 
करू रंगाची उधळण
उधळण करू आज न्यारी रे
उधळण करू आज न्यारी रे
भिजवा काया मारून पिचकारी रे
भिजवा काया मारून पिचकारी रे
भिजवा काया मारून पिचकारी रे
भिजवा काया मारून पिचकारी रे

इंद्रधनूचे सारे रंग कसे 
अवतरले धरनीवर आज जसे 
इंद्रधनूचे सारे रंग कसे 
अवतरले धरनीवर आज जसे 
सप्त रंगात न्हाऊ सारे असे 
रंगी बे  रंगी ग  न्यारे दिसे 

कोणी जाऊ नये कोरा
अरे सोडू नका धरा
कोणी जाऊ नये कोरा
अरे सोडू नका धरा
मारा रंगाचा फवारा 
मारा रंगाचा फवारा
रंगाचा फवारा अंगावरी रे
रंगाचा फवारा अंगावरी रे
भिजवा काया मारून पिचकारी रे
भिजवा काया मारून पिचकारी रे
भिजवा काया मारून पिचकारी रे
भिजवा काया मारून पिचकारी रे 

मन ही भीजे अन तन ही भीजे
मन ही भीजे अन तन ही भीजे
रंगाच्या आड़कास  सखे तू लाजे  
रंगाच्या आड़कास  सखे तू लाजे  
ओळखूनी  आहे रे मन हे माझे 
ओळखूनी  आहे रे मन हे माझे 
जवळी घेण्याचे हे तुझे बहाने 
जवळी घेण्याचे हे तुझे बहाने 
किती न्यारा  ग हा सण 
 ठेवी गोड  आठवण
किती न्यारा  ग हा सण 
 ठेवी गोड आठवण
खोड़ी करे हो प्रेमान 
 ठेवी गोड आठवण
खोड़ी करे हो प्रेमान 

अरे करी प्रेमानं शिरजोरी रे 
अरे करी प्रेमानं शिरजोरी रे 
भिजवा काया मारून पिचकारी रे
भिजवा काया मारून पिचकारी रे
भिजवा काया मारून पिचकारी रे
भिजवा काया मारून पिचकारी रे

जिथ जाई ग नजर
बघ नभ भूमीवर
जिथ जाई ग नजर
बघ नभ भूमीवर
दिसे रंग चौफेर
दिसे रंग चौफेर
रंग चौफेर घरोघरी
रंग चौफेर घरोघरी
भिजवा काया मारून पिचकारी रे
भिजवा काया मारून पिचकारी रे
भिजवा काया मारून पिचकारी रे
भिजवा काया मारून पिचकारी रे

Music -राम साळवी RAM SALAVI
Movie / Natak / Album -सक्का सावत्र SAKKA SAVATRA

No comments:

Post a Comment