ही चाल तुरुतुरु HI CHAL TURUTURU

ही चाल तुरुतुरु
उडती केस भुरुभुरु
डाव्या डोळ्यांवर बट्ट ढळली
जशी मावळत्या उन्हात
केवड्याच्या बनात
नागीन सळसळली ! २ !
इथ कुणी आसपास ना
डोळ्यांच्या कोनात हास ना
तु जरा मा़झ्याशी बोल ना
ओठांची मोहर खोलना
तु लगबग जाता
माग वळुन पाहता
वाट पावलात अडखळली
जशी मावळत्या उन्हात
केवड्याच्या बनात नागीन सळसळली !!
उगाच भुवयी ताणुन उगाचा रुसवा आणुन
पदर चाचपुण हाताण
ओंठ जरा दाबीशी दातान
हा राग जीवघेना
होता खोटा तो बहाना
आता माझी मला भुल कळलीझिणि
जशी मावळत्या उन्हात
केवड्याच्या बनात नागीन सळसळली !!
ही चाल तुरुतुरु
उडती केस भुरुभुरु
डाव्या डोळ्यांवर बट्ट ढळली
जशी मावळत्या उन्हात
केवड्याच्या बनात नागीन सळसळली !!Lyrics -शान्‍ता शेळके SHANTA SHELAKE
Music -देवदत्त साबळे DEVDATT SABALE
Singer -जयवंत कुलकर्णी JAYANT KULAKARNI
Movie / Natak / Album -

No comments:

Post a Comment