वेलकम हो राया वेलकम WELCOME HO RAYA WELCOMEवेलकम
दिसे कसे बिजलीवानी चम चम करती  
दिस गुळगुळीत जाहिराती से दिसती
दिस सात रंगी आले
दिस मदमस्त
दिस कुरकुरेच  मस्त करा की हो फस्त
वेलकम 
वेलकम हो राया वेलकम
आमच्या गावी वेलकम
कम कम कम कम कम कम कम कम कम कम
वेलकम वेलकम
कम कम कम कम कम कम कम कम कम कम
वेलकम हो राया वेलकम
आमच्या गावी वेलकम 

प्लास्टिक चा बॉल  ,प्लास्टिक बॅट  
लावा  बोली  खेळु नाईट क्रिकेट
प्लास्टिक चा बॉल  आणी प्लास्टिक बॅट  
लावा  आता बोली खेळु नाईट क्रिकेट
जवानी बहार तिला 
जवानी बहार तिला स्पॉन्सर सहारा
ऊठ बघ माझा पुढ उचलून मार
जरा अलगद मार राया हळुवार मार
वेलकम
वेलकम हो राया वेलकम
आमच्या गावी वेलकम
वेलकम हो राया वेलकम
आमच्या गावी वेलकम

दिसाचिया या नशा  राती गाठला कळस
राग रास एक्स्ट्रा ग्लास इमेज तुळस
हिचे इमेज तुळस
हिचे इमेज तुळस
रात भर धिंगाणा
रात भर धिंगाणा
घालुया रात सा
फुलल्या बोनसया रानटी पळस
हो जी फुलवा काळसा ,हा बरला पळस
आव लाजता कशाला दुनियाच बेशरम
वेलकम
वेलकम हो राया वेलकम
आमच्या गावी वेलकम
वेलकम हो राया वेलकम
आमच्या गावी वेलकम

दिसाची या रात झाली रातीचा दिवस
हो रातीचा दिवस
दोघा म्हणा फोद , म्हणा दोघांन उठल
वंश झाला जहरी कि घाबाड फुटला
देहाच्या भुकेचा फिटला नवस
अन पोटा मधे श्वास घेई
भ्रमाचे  पाड़स
वेलकम
वेलकम हो राया वेलकम
आमच्या गावी वेलकम
वेलकम हो राया वेलकम
आमच्या गावी वेलकम
वेलकम हो राया वेलकम
आमच्या गावी वेलकम 
वेलकम हो राया वेलकम
आमच्या गावी वेलकम 

Lyrics -सुधीर मोघे  SUDHIIR MOGHE
Music -मंगेश धाकड़े MAGESH DHAKADE
Movie / Natak / Album -देऊळ DEOOL

No comments:

Post a Comment