परमेश्वरा साथ दे PARAMESHWARA SATH DEसारं आभाळ दे ,क्षितिजाची माळ दे
सारकी लोकांचा तू ,लोकांना मार्ग दे
भीती मागे ,भीती पुढे शक्ति तुझी वाहु दे
माझा वीणा तुझ्या वीणा कृपा तुझी राहु दे
परमेश्वरा साथ दे,परमेश्वरा साथ दे
परमेश्वरा साथ दे,हाथी हाथ दे
परमेश्वरा साथ दे,परमेश्वरा साथ दे
हाथी हाथ दे ,
सारं आभाळ दे ,क्षितिजाची माळ दे
सारकी लोकांचा तू ,लोकांना मार्ग दे
भीती मागे ,भीती पुढे शक्ति तुझी वाहु दे
माझा  वीणा तुझ्या वीणा कृपा तुझी राहु दे
परमेश्वरा साथ दे,परमेश्वरा साथ दे
परमेश्वरा साथ दे,हाथी हाथ दे
परमेश्वरा साथ दे,परमेश्वरा साथ दे
हाथी हाथ दे ,

थेंबातून  सागर घडतो होता
तुझा इशारा
दगडातून अंकुर फुटतो
जैसा मोर पिसारा
भुई वरली माती लिहिते
खेळ तुझा हा न्यारा
दिन राशी लड़ते
ज्योति घुटमळतो वारा
भीती मागे ,भीती पुढे शक्ति तुझी वाहु दे
माझा  वीणा तुझ्या वीणा कृपा तुझी राहु दे
परमेश्वरा साथ दे,परमेश्वरा साथ दे
परमेश्वरा साथ दे,हाथी हाथ दे
परमेश्वरा साथ दे,परमेश्वरा साथ दे
हाथी हाथ दे ,
परमेश्वरा साथ दे,परमेश्वरा साथ दे

Singer -शंकर महादेवन SHANKAR MAHADEWAN
Movie / Natak / Album -स्वप्न तुझे नी माझे SWAPN TUJHE NI MAJHE

No comments:

Post a Comment