किती तुझावर करतो प्रीती KITI TUJHAWAR KARATO PRITI

किती तुझावर करतो प्रीती मला कळत नाही ;
इतुके उमजे सखे तुझ्याविण ,सूर जुळत नाही ;
ओ   सूर सूर जुळत नाही

सुगंध पेरीत सखे चालशी,डोळ्यांनी हळूवार बोलशी , 
तुझ्यावाचुनि मन वेलीचे ,पान हलत नाही


अशी नको तू विषण्ण राहू मिटून पापण्या तमात पाहु ,
तालासुरांना तू नसताना ,गीत मिळत नाही 

तुझ्या स्मृतिवीण क्षण जातो ,जिथे तिथे मी ,जिथे तिथे मी ,
तुलाच बघतो ,तुला सोडूनी कुठे दूरवर ,पाय वळत नाही


Lyrics -शांताराम नांदगांवकर SHANTARAM NANDAGAWAKAR
Music -अरुण पौडवाल ARUN PAUDWAL
Singer -अरुण दाते ARUN DATE

1 comment: