गाऊ नाचुया GAU NACHUYA

झूम झूम चकाक, झूम झूम चकाक ,झूम झूम चकाक झूम
झूम झूम चकाक ,झूम झूम चकाक ,झूम झूम चकाक झूम

गाऊ नाचुया,सुर गुंफूया स्वप्नांच्या  दुनियेत जाऊया ,
गाऊ नाचुया,सुर गुंफूंया स्वप्नांच्या  दुनियेत जाऊया ,
आनंद हा जगण्यातला ,उधळु  चला १ २ ३ ४
गाऊ नाचुया,सुर गुंफूंया स्वप्नांच्या  दुनियेत जाऊया ,
आनंद हा जगण्यातला ,उधळु  चला १ २ ३ ४
गाऊ नाचुया,सुर गुंफूंया स्वप्नांच्या  दुनियेत जाऊया
झूम झूम चकाक, झूम झूम चकाक ,झूम झूम चकाक झूम
झूम झूम चकाक ,झूम झूम चकाक ,झूम झूम चकाक झूम

गगन निळे झुकलेले ,पक्षी हे झेपावले रे ,
गगन निळे झुकलेले ,पक्षी हे झेपावले रे ,
किलबिल ती ,गुनगुन ही ,मन हे वेडावले रे ,
मयुराचा पंखावरी डोलु चला १ २ ३ ४
गाऊ नाचुया,सुर गुंफूया स्वप्नांच्या  दुनियेत जाऊया ,
आनंद हा जगण्यातला ,उधळु  चला १ २ ३ ४
गाऊ नाचुया,सुर गुंफूया स्वप्नांच्या  दुनियेत जाऊया ,
झूम झूम चकाक, झूम झूम चकाक ,झूम झूम चकाक झूम
झूम झूम चकाक ,झूम झूम चकाक ,झूम झूम चकाक झूम

शतरंगी दुनिया ही ,किमया केली कुणी ही ,
शतरंगी दुनिया ही ,किमया केली कुणी ही
लहरूया वेहरूया ,रंगात या धावुनी ही ,
दाही दिशा गाती सवे ,गाने नवे १ २ ३ ४
गाऊ नाचुया,सुर गुंफूया स्वप्नांच्या  दुनियेत जाऊया ,
आनंद हा जगण्यातला ,उधळु  चला १ २ ३ ४
गाऊ नाचुया,सुर गुंफूया स्वप्नांच्या  दुनियेत जाऊया ,
झूम झूम चकाक, झूम झूम चकाक ,झूम झूम चकाक झूम
झूम झूम चकाक ,झूम झूम चकाक ,झूम झूम चकाक झूम
ला ला ला ला ला ला ला 

Lyrics -प्रवीण दवणे PRAVIN DAVANE
Music -अनिल मोहिले ANIL MOHILE
Singer -किशोरी ,अनिल मोहिले  KISHORI ,ANIL MOHILE
Movie / Natak / Album -चल लव कर CHAL LOVE KAR