गण गण गणराया GAN GAN GANARAYAगण  गण हा गणराया
गण गण गण गण गणराया हा गणराया
गण गण गण गण गणराया हा गणराया
ओ या हो या गणपती या
आम्हा सर्वांच मंगल करा
आम्हा सर्वांच मंगल करा
सर्वांची संकट दूर करा
गण गण गण गण गण गण गण गण
गण गण गण गण गणराया हा गणराया
गणपती बाप्पा मोरया
मंगल मूर्ति मोरया
गण गण गण गण गण गण गण गण
गण गण गण गण गणराया हा गणराया
गणपती बाप्पा मोरया
मंगल मूर्ति मोरया 
गण गण गण गण गणराया हा गणराया
गण गण गण गण गणराया हा गणराया
गण गण गण गण गणराया हा गणराया

Lyrics -साईप्रकाश ,अश्विनी शेंडे SAI PRAKASH,ASHWINI SHENDE
Music -निशीकांत सदाफूले NISHIKANT SADAFULE
Movie / Natak / Album -संघर्ष SANGHARSH

No comments:

Post a Comment