चल सोडूनि हा CHAL SODUNI HA

आईलाही विसरुनी जाती
या देशातील पीले अडाणी
चल सोडूनि हा देश पक्षिणी

विराण झाले अरण्य सारे
भणभण करिते भीषण वारे 
दिसे न कोठे अन्नाचा
कुठे दिसे पाणी

मोडुनी पडली घरटी कोठी
सखे राहशील कुठे एकटी
इथे न नांदे कोणी जिवलग
नसे आप्त ही कोणी
उडुनि उंच जा 
उध्व दिशेला  
मार्ग मानिनी अन्य न तुजला
स्वार्थाविन ना धर्म जाणिति 
खुळे येथले प्राणी

Singer -सुधीर फडके SUDHIR FADAKE 
Movie -गीत GEET 

No comments:

Post a Comment