निशाना तुला दिसलाना Nishana Tula Dislana
निशाना तुला दिसलाना
निशाना तुला दिसलाना
झिरमिर झिरमिर पाउस धारा
भिर भिर करी मदनाचा वारा
ये ना  सजणा ये ना
निशाना तुला दिसलाना
निशाना तुला दिसलाना
झिरमिर झिरमिर पाउस धारा
भिर भिर करी मदनाचा वारा
ये ना  सजणा ये ना
निशाना तुला दिसलाना
निशाना तुला दिसलाना
हरिणी आली दारी धुंद होऊनी
होना  तुच शिकारी डाव टाकुनी
हरिणी आली दारी धुंद होऊनी
होना तुच शिकारी डाव टाकुनी
नेम असा  धरूनी तु येना
सावध हे तू वेधून  घेना            
ये ना  सजणा ये ना
निशाना तुला दिसलाना
निशाना तुला दिसलाना
हरिणी आली दारी धुंद होऊनी
होना तुच शिकारी डाव टाकुनी
हरिणी आली दारी धुंद होऊनी
होना तुच शिकारी डाव टाकुनी
नेम असा  धरूनी तु येना
सावध तो वेचुन घेणा
ये  सजणा ये ना
निशाना तुला दिसलाना
निशाना तुला दिसलाना
सावज होई शिकारी जादु पाहुणी
घायालांची  प्रीती आली रंगुनी
सावज होई शिकारी जादु पाहुणी
घायालांची  प्रीती आली रंगुनी
नयनांचे शर मारु नको ना
प्रीत फुला तु जवळी येना
येना सजनी येना
निशाना मला जमलाना
निशाना मला जमलाना
झिरमिर झिरमिर पाउस धारा
भिर भिर करी मदनाचा वारा
ये ना  सजणा ये ना
निशाना मला जमलाना
निशाना तुला दिसलाना
निशाना मला जमलाना
निशाना ला ला ला

Lyrics -शांताराम नांदगावकर Shantaram Nandgavkar.
Music -अनिल अरुण Anil Arun
Singer -अनुराधा पौडवाल ,उत्तरा केळकर ,सुरेश वाडकर ,शोभा जोश Anuradha Padwal,uttara Kelkar,suresh             Wadkar,Shobha Josh
Movie / Natak / Album -नवरी मिळे नवरय़ाला   NAVRI MILE NAVRYALA

No comments:

Post a Comment