मी आले, निघाले MI AALE, NIGHALE

मी आले , निघाले
मी आले , निघाले
सजले फुलले फुलपाखरू झाले
वेग पंखाना आला असा
आल्या या लकेरी घेतली भरारी
तुफानापरी बेभान मी झाले
मी आले , निघाले
मी आले , निघाले
सजले फुलले फुलपाखरू झाले
वेग पंखाना आला असा
आल्या या लकेरी घेतली भरारी
तुफानापरी बेभान मी झाले
मी आले , निघाले
नील नभातुन विहरत जाऊ
लहरत पाण्यावरी
जीवन जगुया रंग मजेचे
उधळीत स्वप्नापरी
नील नभातुन विहरत जाऊ
लहरत पाण्यावरी
जीवन जगुया रंग मजेचे
उधळीत स्वप्नापरी
यौवन म्हणजे गम्मत जम्मत
सुख हे जन्मताले
मी आले , निघाले
मी आले
तोडून टाकू बंध पुराने
जाऊ चल नव तिकडे
फूल पंखानी मारू भरारी
झेप घेऊ आता पुढे
तोडून टाकू बंध पुराने
जाऊ चल नव तिकडे
फूल पंखानी मारू भरारी
झेप घेऊ आता पुढे
आनंदाचे विश्वच आम्ही
येथे केले खुले
मी आले , निघाले
मी आले
सजले फुलले फुलपाखरू झाले
वेग पंखाना आला असा
आल्या या लकेरी घेतली भरारी
तुफानापरी बेभान मी झाले
मी आले , निघाले
मी आले

Lyrics -परडकर  Pardkar
Music - अरुण पौडवाल Arun Paudwal
Singer -अनुराधा पौडवाल Anuradha  Paudwal
Movie / Natak / Album - गम्मत जम्मत GAMMAT JAMMAT

No comments:

Post a Comment