हात धरी रे हरी HAT DHARI RE HARI

हात धरी रे हरी, पहा पण
करात माझ्या वाजे कंकण

कुंजवनाच्या मार्गावरती
कमल ताटवे नाजूक फुलती
तिथे रमावे तुझ्या संगती
परि पायी हे अडती पैंजण

गोपवधू मी तुळस मंजिरी
एकाच आशा असे अंतरी
पावन व्हावे तुझ्या मंदिरी
अबोल झाले हे मृगलोचन

दीप असे तू मी तर ज्योती
प्रीतरथावर तूच सारथी
पैलतीरावर नेई श्रीपती
परि मेखला करिती किणकिण

Lyrics - मधुकर जोशी Madhukar Joshi,
Music - वसंत आजगावकर Vasant Aajgaokar,
Singer - माणिक वर्मा Manik Verma,

No comments:

Post a Comment