आज गालात खुदकन हसले AAJ GALAT KHUDAKAN HASALE

आज गालात खुदकन हसले
बाई हसले ,हुं    हुं     हुं     कां ?
काल पिरतीच्या वारुवरी
मी    बसले   बाई     ग
आ       आ      आ

या वारूचा गुलाबी रंग
दोन्ही बाजुला सपनांचे पंख
चाल याची दुडकी ग
नजर ह्याची लाडकी
,हुं    हुं     हुं
ह्याला बघून मी बावरले
ग ह्याला बघून मी बावरले
काल पिरतीच्या वारुवरी
मी    बसले   बाई     ग

आ       आ      आ
भान हरपून गेलं मनाच
कोड़े सुटेना तरुणपणाचे
काय कुणा सांगू मी
काय मागु मी
माझ्या काळजात काहीतरी डसलय
आं   ?
माझ्या काळजात काहीतरी डसलय
काल पिरतीच्या वारुवरी
मी    बसले   बाई     ग

Lyrics -जगदीश खेबुडकर  JAGADISH KHEBUDAKAR
Music -राम कदम  RAM KADAM
Singer -उषा मंगेशकर USHA MANGESHAKAR
Movie / Natak / Album -वारणेचा वाघ  WARANECHA WAGH

No comments:

Post a Comment