गुणगुणावे गीत वाटे शब्द मिळू दे थांब ना Gungunave Geet Vaate
गुणगुणावे गीत वाटे शब्द मिळू दे थांब ना
हूल कि चाहूल तू इतके कळू दे थांब ना
गुंतलेला श्वास हा सोडवू दे थांब ना
तोल माझा सावरू दे थांब ना थांब ना थांब ना

सर सुखाची श्रावणी कि नाचरा वळीव हा
गुंतण्या आतुर फिरुनी आज वेडा जीव हा
गुणगुणावे गीत वाटे शब्द मिळू दे थांब ना
हूल कि चाहूल तू इतके कळू दे थांब ना
गुंतलेला श्वास हा सोडवू दे थांब ना
तोल माझा सावरू दे थांब ना थांब ना थांब ना

सर सुखाची श्रावणी कि नाचरा वळीव हा
गुंतण्या आतुर फिरुनी आज वेडा जीव हा
सापडाया लागले मी ज्या क्षणी माझी मला
मी मं का वळणावरी त्या जीव का भांबावला
खेळ हा तर कालचा पण आज का वाटे नवा
कालचा हा खेळ मग वाटे नवा

सर सुखाची श्रावणी कि नाचरा वळीव हा
गुंतण्या आतुर फिरुनी आज वेडा जीव हा
बाव-या माझ्या मनाचे उलगडे ना वागणे
उसवणे होते खरे कि हे नव्याने गुंतणे
वाटतो आता उन्हाच्या उंब-याशी चांदवा
उंब-यापाशी उन्हाच्या चांदवा

गुणगुणावे गीत वाटे शब्द मिळू दे थांब ना
हूल कि चाहूल तू इतके कळू दे थांब ना
गुंतलेला श्वास हा सोडवू दे थांब ना
तोल माझा सावरू दे थांब ना थांब ना थांब ना


Music - निलेश मोहरीर Nilesh Moharir
Singer - अभिजित सावंत आणि बेला शेंडे Abhijit Sawant, Bela Shende
Movie / Natak / Album - मंगलाष्टक वन्स मोर Mangalashtak Once More

No comments:

Post a Comment