मी खरंच रुसले Mi kharach rusle

मी खरंच रुसले, उगाच चिडवू नका
गडे, तुम्हि माझ्याशि बोलू नका

मला हसून का हो हसवता ?
मला रुसून का हो फसवता ?
मी हसायची नाही, मी फसायची नाही
माझ्या नादाला लागू नका

तुमचे लाडिक हसरे बोल
नाही जायचा अशानं तोल
फोल लाडीगोडि, नका घालू कोडी
मला भोळीच समजू नका

इश्श, कशाला धरता पदर
जरा बाजुला घ्या ना नजर
बरं बोलेन हं मी, बाई भारिच तुम्ही
भीड भलतीच घालू नका


Lyrics - Sudhanshu सुधांशु
Music - R N Paradkar आर. एन्‌. पराडकर
Singer - R N Paradkar आर‌. एन्‌. पराडकर

No comments:

Post a Comment