रान भैरी रायाच Ran Bhairi full song - 72 Mail ek pravas

Singer : Amit Raj
Lyricist : Sanjay Patil
Movie: 72 Miles - Ek Pravas
Director : Amit Raj
Leading Cast : Chinmay Kambli / Isha Mane / Shravani Solaskar / Chinmay Sant / Smita Tambeरान भैरी रायाच
सुकलेल्या पायाच
काय करशील ग बाया
गहीवारात फिरताना

ढोरपन संपल्याल
पोरपन उरल्याल
मानुसपण शिकलो ग बया

काटकुट कुटतान
खुळवार सुटतान
तूच अशी केलीस ग मया

पदराच्या टोकान
लाज अशी झाकतान
माय माझी झालीस ग बया

No comments:

Post a Comment