टिंब मारताना रेष होऊया रे रेष मारताना देश होऊया रे 72 mail movie songs free download
टिंब मारताना रेष होऊया रे, Timb Martana resh houya re


टिंब मारताना रेष होऊया रे
रेष मारताना देश होऊया रे
आज उशाला दगड घेऊया रे
आणि उदयाला शब्द लिहूया रे

दिव्या दिव्यांची वात पेटताना
बुरया दिसांना रात भेटताना
संत सज्जनांची जीत होऊया रे
संत सज्जनांची जीत होऊया रे

टिंब मारताना रेष होऊया रे
रेष मारताना देश होऊया रे

आम्ही जगाच पांग फेडणार
नाही आम्ही हो लाज ओढणार
आम्ही मनाचं नात जोडणार
आम्ही मनाचं नात जोडणार

टिंब मारताना रेष होऊया रे
रेष मारताना देश होऊया रे
आज उशाला दगड घेऊया रे
आणि उदयाला शब्द लिहूया रे

1 comment: