तू नभातले तारे tu nabhatale taare


तू नभातले तारे माळलेस का तेव्हा ?
माझियाच स्‍वप्‍नांना गाळलेस का तेव्हा ?

आज का तुला माझे एवढे रडू आले ?
तू चितेवरी अश्रू ढाळलेस का तेव्हा ?

हे तुझे मला आता वाचणे सुरू झाले...
एक पानही माझे चाळलेस का तेव्हा ?

चुंबिलास तू माझा शब्द शब्द एकांती
ओठ नेमके माझे टाळलेस का तेव्हा ?Lyrics -  Suresh Bhat  सुरेश भट
Music  - Bhimrao Panchale  भीमराव पांचाळे
Singer - Bhimrao Panchale  भीमराव पांचाळे

No comments:

Post a Comment