पीक करपलं Peek karapla.. jait re jait songsपीक करपलं पक्षी दूरदेशी गेलं
गळणार्‍या झाडांसाठी मन ओथंबलं

वेढून नेणारी रित्या नभी वाहाटूळ
आसमंत वेटाळून काळजाची कळ

दु:ख पेलण्या एवढं बळ नाही डोलां
कडू काल्यावण्यांनी भारावला गला
कोवल्या गर्बाला जल्माआधी वनवास
वो मालवला दिसं, मालवला दिसं

No comments:

Post a Comment