सूर्यदेव आला Suryadev Alaआभाळानं उघडला सोनियाचा डोळा
निळ्यानिळ्या अंगणात सूर्यदेव आला

कोंबड्यानं दिली बांग, घरोघरी आली जाग
गोठ्यामधे बोलाविते गाय वासराला

झाली तुळशीची पूजा, गाव लागे कामकाजा
दूरिताला पुण्याईचा मिळाला उजाळा

No comments:

Post a Comment