स्वप्नात पाहिले जे ते राहू,Swapnat Pahile Je Te Rahu

स्वप्नात पाहिले जे ते राहू देत स्वप्नी
हे सत्य स्वप्नरंगी मी ऐकिले सुरांनी

मी पाहिले दिठीने लावण्य एक दैवी
त्या शामसुंदराला जी धुंद करिल देवी

परि आस या मनाची हा एक ध्यास देवा
लावण्य हेच दैवी माझे मला मिळावे
माझे मला मिळावे..... माझे मला मिळावे

No comments:

Post a Comment