सूर आले शब्द ल्याले,Sur Aale Shabd Lyale

सूर आले, शब्द ल्याले
माझ्या आर्जवी मानात मैत्र लाघवी जागले

आतुरले, वेडावले
माझ्या ओंजळीत कुणी फूल बकुळी शिंपले
वारा हाले, रान डोले
अनामिक चाहूल ये आनंदात मन न्हाले

गंधावले, धुंद झाले
माझ्या वेल्हाळ बोलाने घर रुणझुण झाले
घर सारे मुग्ध झाले
भिंत भिंत सुखावून तृप्त सौख्य नांदले

No comments:

Post a Comment