सुंदर खाशी सुबक,Sundar Khashi Subak

सुंदर खाशी सुबक ठेंगणी स्थूल न,
कृशहि न, वय चवदाची ॥

नयन मनोहर वनहरिणीचे,
नाक सरळ जशि कळि चाफ्याची ॥

भृकुटि वांकड्या, केश सडक मृदु,
दंतपंक्ति ती कुंदकळ्यांची ॥

ओंठ पोवळी, हनु चिंचोळी,
लालि गुलाबी गालांवरची ॥

No comments:

Post a Comment