सवतचि भासे मला,Savatachi Bhase Mala

सवतचि भासे मला । दूती नसे ही माला ॥
नच एकांती सोडी नाथा । भेटू न दे हृदयाला ॥

No comments:

Post a Comment