सावध हरिणी सावध,Savadha Harini Savadha

सावध हरिणी सावध ग, करील कुणी तरी पारध ग

रसरसलेली तुझी ग ज्वानी, चंचल नयनी गहिरे पाणी
घातक तुजला तुझी मोहिनी, सावध

उन्मादाचे अंगी वारे, पिसाट फिरता उरी कापरे
थरथर काळीज हलते रमणी, सावध

मादक धुंदी तुझीच सगळी, दिशात भरुनी नभात चढली
मोहाच्या क्षणी झापड नयनी, सावध

No comments:

Post a Comment