सारे प्रवासी घडीचे,Sare Pravasi Ghadiche

सारे प्रवासी घडीचे
नांदू सुखे संगती

या दुनियेच्या अफाट हाटी
पडती गाठी-भेटी अवचित
पडती गाठी-भेटी
बोलू संगे, चालू संगे
खेळू नाचू हसू रुसू संगे

पाहू संगे सुख सोहाळे
साहू संगे विजा वादळे
जीव संगे भाव संगे
प्राण देऊ संगती

प्रीति मैत्रीच्या पावन तीर्थी
न्हाऊ, देऊ जिवा सुख शांती

No comments:

Post a Comment