संतभार पंढरीत,Santbhar Pandhareet

संतभार पंढरीत ।
कीर्तनाचा गजर होत ॥१॥

तेथ असे देव उभा ।
जैसी समचरणांची शोभा ॥२॥

रंग भरे कीर्तनात ।
प्रेमे हरिदास नाचत ॥३॥

सखा विरळा ज्ञानेश्वर ।
नामयाचा जा जिव्हार ॥४॥

ऐशा संता शरण जावे ।
जनी म्हणे त्याला ध्यावे ॥५॥

No comments:

Post a Comment