सांग सजणा सांग मला रे,Sang Sajana Sang Mala Re

सांग सजणा, सांग मला रे
काय जाहले आज तुला रे

पहिल्या रात्रीचा गंध सुगंधी
पहिल्या स्पर्शाची मस्ती आठव धुंदी
आढेवेढे सोड सांग काय गुन्हा केला

गोरी गोरी तनू माझी जवळ ये ना
नाटक नको करू मिठीत घे ना
ओठांना लाव या ओठांचा प्याला

बहरल्या यौवनाला आज आली ही जाग
भाव उरी भडकला पेटली आग
तुझ्या संगतीचा की रे जीव वेडा झाला

No comments:

Post a Comment