सांग सखे सांग ना,Sang Sakhe Sang Na

सांग सांग सखे सांग ना,
मी तुझाच ना !

सांग सांग सख्या सांग ना,
मी तुझीच ना ?

धुंद धुंद गारवा तू मला हवा
अंग अंग मोहरले स्पर्श हा नवा
प्रितीची साक्ष पटे आज मन्मना !

निळे निळे नयन तुझे भुलविती मला
गोरा गोरा रंग तुझा चुकवितो मला
नांदू सुखे संगती आस ही मना

No comments:

Post a Comment