सांग प्रिये सांग प्रिये,Sang Priye Sang Priye

सांग प्रिये, सांग प्रिये, घन भरून आले
पैलतीरी या अवेळी, मेघ आळवीले !

दशदिशा वादळी, अंतरी काजळी
संधिकालि या इथे अंधारुन आले !

दाटले आज गगन, का तुझे सजल नयन ?
पापणीत आसवांस गहिवरून आले !

No comments:

Post a Comment