हसतिल मजला कबीर मीरा,Hasateel Majala Kabir Meera

हसतिल मजला कबीर मीरा
हसतिल तुलसीदास
हरि तुझा लागे छंद मनास !

कुठे मनीचा क्षुद्र काम तो, कोठे अमृत-आस ?
कुठे सरोवर, कोठे सागर, तुलना करू कशास ?

नक्षत्रांकित चंद्र कुठे तो, कुठे सानुली काच ?
कुठे स्वर्गिचा कल्पतरू अन्‌ कोठे मरवा-पाच ?

कबीर गाई, गाते मीरा, गाती तुलसीदास,
गीत भाबडे गाउ कुणा मी ? प्रभु घे तुझे तुलाच !

No comments:

Post a Comment