हसतेस अशि का मनी,Hasates Ashi Ka Mani

हसतेस अशि का मनी ?
कोण ग उभे तुझ्या अंगणी ?

कितिकदा वळुनि पाहशी
अन्‌ पुन्हा नजर वळविशी
हा लपंडाव खेळशी
कोण ग उभे तुझ्या अंगणी ?

अडविसी मुखावर हसे
थरकाप हृदयी होतसे
लागले कुणाचे पिसे
कोण ग उभे तुझ्या अंगणी ?

वळते न जीभ का मुकी ?
रक्तिमा पसरते मुखी ?
रेखिले चित्र हे कुणी !
कोण ग उभे तुझ्या अंगणी ?

कोण ग ? तेच का गडे ?
पण कशास हो एवढे ?
अगबाइ मुळि न आवडे
नव्हे का नावहि ते भाषणी ?
कोण ग उभे तुझ्या अंगणी ?

No comments:

Post a Comment