हरी भक्तिचा भुकेला,Hari Bhakticha Bhukela

हरीभोवती नित्य नाचतो
भक्तांचा मेळा
हरी भक्तिचा भुकेला

पहाटसमयी जात्यावरती
दळू लागला जनीसंगती
ओवी गाउनि हा जगजेठी
भक्ताघरी रंगला

घास घेई नारायणा
नामदेव तो हट्ट सोडिना
श्रीपतिराणा त्रिभुवनाचा
भक्तासवे जेवला

कबिराघरचे विणले शेले
भक्त-प्रभू ते एकचि झाले
भक्तासवे त्या प्रभू नाचले
घेउनि भक्ति-ध्वजा

No comments:

Post a Comment