हरी आला ग माझ्या,Hari Aala Ga Majhya

लुटु लुटु धावत खुदुखुदु हासत
हरी आला ग माझ्या अंगणी

रुणझुणतो वाळा करी लाडिकचाळा
नाचे कान्हा ग माझ्या अंगणी

जाई जुई फुलली, जीवाची कळी कळी फुलली
बघ चिमण्या अधरी कशी ग बाई धरी चिमणी मुरली
ल्याला गोजिरवाणी नवलाईची लेणी
नंदकिशोर आला अंगणी

बाल मुकुंद गुणी जणू सखे साजणी
ब्रम्ह सानुले उभे अंगणी

No comments:

Post a Comment