हरवले ते गवसले का,Haravale Te Gavasale Ka

हरवले ते गवसले का ? गवसले ते हरवले का ?

मीलनाचा परिमल तोचि, फूल तेचि त्या स्वरुपी
पाकळ्यांच्या उघडझापी, हास्य उमले वेगळे का ?

पावसाळी ग्रीष्म सरिता, सागराला फिरुनि मिळता
जलाशयाची सृष्टी आता, मृगजळे ही व्यापिली का ?

दूर असता जवळी आले, जवळी येता दूर गेले
जो न माझे दुःख हसले, तोचि सुखही दुखाविले का ?

No comments:

Post a Comment